Tiến độ xây dựng dự án Aio City [Tháng 03/2020]

Cập nhật một số hình ảnh tiến độ xây dựng dự án Aio City tháng 03/2020

Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Tiến độ xây dựng dự án Aio City (tháng 03/2020)
Chat Zalo
Gọi điện ngay